Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

19 luty – 25 luty 2024 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. – Centrum Usług Społecznych w Pleszewie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Pleszewie będzie się włączać w akcje Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Akcja wiąże się z przypadającym na 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Pracownicy socjalni oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie udzielać będą porad indywidualnych i wsparcia szczególnie osobom doznającym przemocy domowej i pokrzywdzonym przestępstwem.

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie udzielać będą porad indywidualnych w ramach pełnionej służby.

Kuratorzy Sądu Rejonowego w Pleszewie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Karnego pełnią dyżury codziennie od godziny 8.00 do 15.00

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby rzeczową, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

W Centrum Usług Społecznych w Pleszewie w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00 działa Lokalny Punkt dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem gdzie można uzyskać poradę i wsparcie.