„PUDEŁKO ŻYCIA”

w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie dostępne są bezpłatne „Pudełka Życia”

Pudełko życia jest projektem, który ma na celu chronić ludzkie życie poprzez znaczne ułatwienie interwencji służb medycznych w przypadku osób starszych lub samotnie zamieszkujących, a zmagających się z przewlekłymi chorobami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia tych osób. W przypadku utraty świadomości informacje zawarte w „Pudełku życia” stanowią niezbędne źródło informacji o przyczynach potencjalnego zasłabnięcia, pogorszenia stanu zdrowia. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy zażywanych lekach.

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. Pudełko należy umieścić w domowej lodówce wraz z KARTĄ INFORMACYJNĄ zawierającą potwierdzone przez lekarza rodzinnego dane, które stanowią niezbędne źródło informacji dla ratowników medycznych o np. alergiach, chorobach, zażywanych lekach i innych ważnych informacjach dotyczących stanu zdrowia posiadacza „Pudełka życia”.

Karta informacyjna musi zawierać bieżące informacje i dane medyczne – należy ją aktualizować.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PUDEŁKA ŻYCIA:

  1. Wypełnij rzetelnie drukowanymi literami Kartę Informacyjną. Informacje zawarte w Karcie, zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w części medycznej (Część I) wskazany jest podpis lekarza rodzinnego. Poproś swojego lekarza o wypełnienie w Części I informacji na temat stanu zdrowia, przebytych operacji, aktualnie zażywanych leków. – Włóż wypełnioną kartę informacyjną do Pudełka Życia. – Zamknij Pudełko i umieść je w lodówce w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, np. półka na drzwiach lodówki. – Na lodówkę naklej magnes z napisem „Pudełko życia”.