Zasiłek stały

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie – w przypadku osoby w rodzinie.