„Pudełko życia”

Projekt ma na celu ułatwić i znacznie usprawnić interwencje służb medycznych w przypadku osób starszych lub samotnych mieszkających na terenie miasta i gminy Pleszew, zmagających się z przewlekłymi chorobami, mogącymi stanowić zagrożenie dla ich życia. Projekt zakłada umieszczenie w domowej lodówce specjalnego pudełka, w którym znajduje się Karta Informacyjna zawierająca potwierdzone przez lekarza rodzinnego dane, które stanowią niezbędne źródło informacji dla ratowników medycznych o np. alergiach, chorobach, zażywanych lekach i innych ważnych informacjach dotyczących stanu zdrowia posiadacza „Pleszewskiego Pudełka Życia”. Znajdą się tam również inne istotne informacje takie jak np. dane kontaktowe lekarza rodzinnego czy osób najbliższych, które należy poinformować w przypadku interwencji służb ratowniczych.

Instrukcja przygotowania pudełka życia

  1. Wypełnij rzetelnie drukowanymi literami Kartę Informacyjną. Informacje zawarte w Karcie, zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w części medycznej (Część I) wskazany jest podpis lekarza rodzinnego. Poproś swojego lekarza o wypełnienie w Części I informacji na temat stanu zdrowia, przebytych operacji, aktualnie zażywanych leków.
  2. Włóż Kartę Informacyjną do Pudełka Życia.
  3. Zamknij Pudełko i umieść je w lodówce w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, np. półka na drzwiach lodówki.
  4. Naklejkę znajdującą się w pudełku naklej po zewnętrznej stronie drzwi lodówki.