Konsultacje ze wspólnotą samorządową dotyczące raportu z diagnozy potrzeb, zasobów i potencjałów w zakresie usług społecznych w gminie Pleszew

Centrum Usług Społecznych w Pleszewie zaprasza wspólnotę samorządową do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji w konsultacjach dotyczących „Diagnozy potrzeb, zasobów i potencjałów w zakresie usług społecznych w gminie Pleszew” przeprowadzonej w ramach projektu: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Opinie, uwagi lub propozycje zmian w dokumencie wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 14 dni od dnia publikacji raportu z diagnozy. Projekt raportu będzie dostępny na stronie CUS Pleszew: https://cuspleszew.pl

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konsultacji będzie udzielało Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w czasie trwania konsultacji – telefon (62) 580-12-05, wew. 11 lub wew. 26. 

Formularz konsultacji należy dostarczyć: 

osobiście do siedziby CUS w Pleszewie, Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew

–  pocztą tradycyjną na adres: Centrum usług Społecznych, ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew

–  drogą elektroniczną (skan formularza) na adres mailowy: sekretariat@cuspleszew.pl;

Formularze niepodpisane lub dostarczone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Pobierz załączniki

Raport z diagnozy (PDF, 4MB)

Formularz konsultacji (DOC, 76KB)