Dodatek osłonowy – aktualizacja

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r.