Dodatek węglowy – aktualizacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z artykułem 2 ust. 3b ustawy o dodatku węglowym: w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na ochronę danych osobowych nie udzielamy informacji drogą telefoniczną. Każdą osobę, która chciałaby otrzymać informację zwrotną dotyczącą postępowania w sprawie dodatku węglowego zapraszamy do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.