Rusza program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Rusza program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
Gmina Pleszew zamierza do niego przystąpić
Program adresowany jest do:
-dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z następującymi wskazaniami:
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 62 580-12-05 wew. 11 lub osobisty w godzinach pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie tj. 7.00 – 15.00.
Termin zgłoszeń: 14 września 2023 roku.

Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.