Pracownik socjalny – dlaczego warto wybrać kolegium w Poznaniu?

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6, zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym. Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!

Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. +48 516 059 408

Plakat pracownik socjalny
Plakat Pracownik socjalny Dlaczego warto wybrać kolegium w Poznaniu?
Grafika przedstawia pracownika i rodzinę.

Informacje z plakatu

Plakat Pracownik socjalny Dlaczego warto wybrać kolegium w Poznaniu?

  • zawód potwierdzony dyplomem,
  • placówka publiczna,
  • atrakcyjne formy kształcenia,
  • doświadczona kadra (nauczyciele i praktycy),
  • bez ograniczeń wiekowych,
  • bez egzaminów wstępnych,
  • wymagana matura,
  • nauka od października,

Nabór od maja do września.

Poznań, ul. Mostowa 6.

tel. 61 852 96 25

kom. 516 059 408

email: sekretaria@wsck.pl

www.wsck.pl