Karta Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zastosowano wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej.

W związku z powyższym posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i jednocześnie odbiorcą uprawnionym, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnieniu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny będący jednocześnie odbiorcą uprawnionym podaje numer karty oraz kserokopię tej karty.

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. w przedsiębiorstwie energetycznym.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Słowackiego 19A.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr