Zarządzenie Nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.