Zaproszenie do udziału w badaniu

W związku z badaniami realizowanymi przez Uczelnię Korczaka wraz z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na prośbę powyższej Uczelni serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki.

Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających
seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Celem badania jest diagnoza możliwości rozwijania usług środowiskowych w Polsce.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki gromadzone są automatycznie z zbiorze po kliknięciu na ostatnim ekranie w „Wyślij wypełnioną ankietę”.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Link jest aktywny do 28 sierpnia 2023 r .

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w odpowiedni link.

Dla osób niesamodzielnych: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy