Wielkopolski SOS – projekt pilotażowy teleopieki

Wielkopolski SOS
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Regionalny ośrodek polityki społecznej

W grudniu 2022 r. zakończyła się realizacja pilotażowego projektu teleopieki na terenie Miasta i Gminy Pleszew w ramach Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora (Wielkopolski SOS) realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, który pełnił funkcję lidera projektu.

Miasto i Gmina Pleszew przystąpiło do projektu jako partner i wraz z kilkunastoma gminami
z terenu województwa wielkopolskiego miało możliwość przetestowania opasek do teleopieki.

Projekt skierowany był do 200 osób z terenu naszego województwa spełniających następujące kryteria:

  • wiek powyżej 60 lat,
  • samotne zamieszkanie,
  • prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego,

W gminie Pleszew 10 seniorów spełniających powyższe kryteria (9 kobiet i 1 mężczyzna) zostało wyposażonych w opaskę i objętych darmową usługą teleopieki przez okres 12 miesięcy.

Usługa teleopieki opiera się na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu osób noszących opaskę do Teleopieki jako zegarek.

Działania profilaktyczne wobec osób starszych, a także wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania zostało zrealizowane przez następujące funkcje: system przywoławczy SOS – pomoc w nagłych wypadkach (opaska), zdalny monitoring podstawowych parametrów życiowych, całodobowy nadzór ratowników medycznych, lokalizacja GPS poza domem.
Usługa Teleopieki realizowana była przez firmę Comarch Healthcare S.A. z siedzibą
w Krakowie. Wielkopolski SOS został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zwieńczeniem projektu była wizyta studyjna w Krakowie dla Koordynatorów Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas wizyty studyjnej przedstawiciele gmin z terenu województwa wielkopolskiego (w tym także gminy Pleszew) mieli możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na warsztacie fokusowym, na którym podsumowano działania pilotażowego projektu Wielkopolski SOS. Kolejnym etapem wizyty studyjnej było spotkanie w Centrum Teleopieki w Suchej Beskidzkiej – Projekt Małopolski Teleanioł realizowany przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W Centrum Teleopieki uczestnicy wysłuchali jakie wsparcie otrzymują podopieczni Małopolskiego Tele-Anioła. Ciekawym rozwiązaniem w ramach przedstawionego projektu jest pomoc sąsiedzka realizowana w ramach usług sąsiedzkich polegająca na wsparciu osób niesamodzielnych w ich domu poprzez opiekę higieniczną, zakupy, przygotowanie posiłków, drobne porządki, załatwianie urzędowych formalności. Sąsiedzi zaangażowani w świadczenie usług przechodzą 8-godzinne szkolenie i otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów zleceń.

Podczas wizyty w Centrum Teleopieki można było również podejrzeć pracę ratowników medycznych, opiekunów społecznych oraz pracowników technicznych zajmujących się aktywacją i dezaktywacją opasek. Sukces projektu to m.in. uratowanych co najmniej 250 istnień ludzkich – osób, w przypadku których tradycyjne formy wezwania pomocy byłyby prawdopodobnie niemożliwe, a dzięki opasce bezpieczeństwa i systemowi teleopieki te osoby nadal żyją. Wizyta w Suchej Beskidzkiej zakończyła się wypracowaniem ważnych wniosków i konkluzji. Okazuje się, że zdecydowana większość połączeń z Telecentrum poprzez opaskę nie wymaga interwencji ratownika medycznego, a rozwiązania problemów innej natury, niekiedy osoby starsze potrzebują po prostu rozmowy z drugim człowiekiem.

Na zakończenie wizyty studyjnej koordynatorzy zwiedzali Telecentrum Comarch S.A.
w Krakowie, gdzie w Centrum Innowacji mieli okazję poznać najnowsze rozwiązania z branży IT dające możliwość wsparcia lokalnych społeczności w opiece nad osobami starszymi.
W Telecentrum Comarch S.A. zostało również zorganizowane spotkanie z ratownikiem medycznym, który wysłuchał uwag koordynatorów, co do działania samej opaski i ewentualnych problemów pojawiających się podczas jej użytkowania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu planuje dalsze programy wspierające gminy w profilaktyce i opiece nad seniorami oraz rozwój sieci pomocowej na rzecz osób starszych. Wyzwaniem dla gmin jest utrzymanie osób starszych w miejscu zamieszkania – deinstytucjonalizacja pomocy, a nowe technologie mogą okazać się nieocenionym wsparciem w tych działaniach.

Projekt teleopieki prawdopodobnie będzie kontynuowany, na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze kryteriów rekrutacji, jednak osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (62) 580-12-05.