Nabór uczestników na usługę – Indywidualne poradnictwo psychologiczne „Bezpiecznik”

Drodzy mieszkańcy trwa nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach Punktu konsultacyjnego dla osób dorosłych „Bezpiecznik”.

Na czym polega? Poradnictwo psychologiczne świadczone po wcześniejszym umówieniu terminu w siedzibie CUS, ul. Słowackiego 19a w formie konsultacji indywidualnych w częstotliwości i ilości dostosowanej do potrzeb świadczeniobiorcy. Celem usługi jest poprawa zdrowia psychicznego oraz profilaktyka poprzez wsparcie psychologiczne. Intencją spotkań jest uzyskanie przez osoby dorosłe profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają.

Dla kogo? Jesteś osobą powyżej 18 roku życia? Doświadczasz przemocy domowej? Jesteś osobą z niepełnosprawnością? A może po prostu czujesz, że Twoja kondycja psychiczna jest w kiepskim stanie? Ta usługa jest dla Ciebie!

Gdzie uzyskasz dodatkowe informacje? Pod numerem telefonu 503-730-960 albo w siedzibie CUS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Zapraszamy!

Działania podejmowane są w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 Priorytet 6. Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie