Komunikat o wynikach naboru na partnera do projektu

W związku z ogłoszeniem z dnia 20 czerwca 2023 r. o otwartym naborze partnera do projektu w ramach naboru dla Działania 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 o nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, iż w ramach niniejszego naboru wpłynęła 1 oferta.

Na partnera do wspólnej realizacji projektu wybrano:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska.

Pleszew, 14.07.2023 rok.