Raport z konsultacji diagnozy potrzeb, zasobów i potencjałów w zakresie usług społecznych w Gminie Pleszew