Ogłoszenie o zamówieniu – remont pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
Zadanie „Remont pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Identyfikator postępowania
ocds-148610-dd84d5b1-68ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link do postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd84d5b1-68ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Numer ogłoszenia
2023/BZP 00441090