Teleopieka 2023

Wielkopolski SOS
Logotyp. Wielkopolski SOS.

Gmina Pleszew/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że realizuje projekt przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu pn.:”Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024”, który jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2024.

Głównym celem projektu jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie.

Realizacja projektu polega na świadczeniu na rzecz 10 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Pleszew usługi teleopieki, polegającej na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki. W praktyce oznacza to możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z telecentrum za pomocą opaski na ręce. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu głosowego pomiędzy ratownikiem medycznym a uczestnikiem projektu, możliwość lokalizacji obszaru przebywania uczestnika projektu, zapewnienia komfort i bezpieczeństwo seniora dzięki możliwości wezwania poprzez niego bezpośredniej pomocy SOS.

Maksymalny czas trwania usługi to 20 miesięcy.

Logotypy ROPS Poznań, Wielkopolska i JOSWW.
Logotypy ROPS Poznań, Wielkopolska i JOSWW.