Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miasto i Gmina Pleszew oraz Centrum Usług Społecznych w Pleszewie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 i będzie realizowany w zakresie modułu II do 31 grudnia 2024r.

,,Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenie możliwie najszybszej pomocy.

,,Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia, pracownika Centrum Usług Społecznych lub wezwać służby ratunkowe.

Realizatorem programu ,, Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew

Okres trwania programu do 31 grudnia 2024r

Osoba do kontaktu: Dorota Hertmanowska, tel (62) 580-12-05 wew 124.