Gmina Pleszew w 2023 r. realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
Środki z budżetu państwa przeznaczone są na udzielenie wsparcia w ramach modułu 1 – dla dzieci i młodzieży oraz modułu 2 – dla osób dorosłych, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania programu to 400 000,00 zł, całkowita wartość to 500 000,00 zł.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, a także zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni.

Program składa się z 3 modułów:

  • 1 moduł dla dzieci i młodzieży,
  • 2 moduł dla osób dorosłych,
  • 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Załącznik do pobrania

Plakat Posiłek 2023 (PDF, 692 KB)