Asystent rodziny w 2023r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizuje rządowy program „Asystent rodziny na rok 2023”.

Jest to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Cel Programu

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

W ramach Programu dofinansowane są:

  • dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny,
  • koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nie przekraczającej 80%, poniesione za okres listopad i grudzień 2023 r.

Wartość dofinansowania: 19674,69 zł

Całkowita wartość zadania: 25489, 80 zł

Termin realizacji zadania: listopad – grudzień 2023 r.