Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodzin oraz osób niepełnosprawnych na rok 2024 – „Opieka wytchnieniowa”

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodzin oraz osób niepełnosprawnych na rok 2024 – „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dokumenty do pobrania

Konkurs ofert – opieka wytchnieniowa na rok 2024