Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Pierwszego Kontaktu

Informuję, że na stanowisko Referenta ds. Pierwszego Kontaktu w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie zatrudniona zostanie Pani Dominika Wawroska zamieszkała w Pleszewie

UZASADNIENIE:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne w ogłoszeniu. W toku procedury naboru stwierdzono, że wiedza ww. kandydatki jest odpowiednia i wystarczające do prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionym stanowisku

Pleszew, dnia 29.05.2024 r.

                                                                         Dyrektor Centrum Usług Społecznych

                                                                                       w Pleszewie

                                                                                      /-/ mgr Dominika Fencel