16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

• rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
• wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
• budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
• zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
• wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
• tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Więcej informacji można znaleźć tu: http://kampania16dni.pl/

Każdy mieszkaniec gminy Pleszew może w ramach prowadzonej kampanii przeciw przemocy skorzystać z porad następujących instytucji:

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A
  tel. 62 580 12 05 – w godz. 7.00 – 15.00
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A
  pracownik socjalny – w godz. 7.00 – 15.00
 3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Pleszewie, ul. Malińska 21B
  tel. 62 74 29 487 – poniedziałek, środa, piątek – w godz. 8.00-15.00
 4. Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, ul. Kochanowskiego 6
  Zespół Dzielnicowych
  tel. 47 77 58 243 – w godz. 8.00-14.00
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A
  tel. 62 580 12 05 wew. 18 – poniedziałek i czwartek – w godz. 15.00 do 20.00
 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 6
  tel. 668 473 977

W ramach porad udzielane będą informacje dotyczące form pomocy oraz wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy.

Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii osoby doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą, mają możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony Ośrodka. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do siedziby Ośrodka bądź dzwoniąc na numer 62 580 12 05.